ธ.ไทยเครดิต ฯ จับมือ ไทยประกันสุขภาพ เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่

นายสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล รองกรรมการผู้จัดการ และนายวีรเวท ไชยวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารเครือข่ายสาขา ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางวรางค์ ไชยวรรณ ประธานกรรมการบริหาร และนายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Safety) ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 999 บาท ต่อปี และ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Accident Safety) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) จากอุบัติเหตุทั่วไป จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท ต่อปี รับประกันภัยโดย บมจ.ไทยประกันสุขภาพ สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ เจ้าหน้าที่ธนาคารทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย)

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน