คปภ. นนทบุรีเชิญ THAIFA บรรยายประกันชีวิตให้อสม. บางกร่าง

นายเอี่ยมสิน ลีลาภรณ์ ที่ปรึกษา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ได้รับเชิญจากนายไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นนทบุรี   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้านการประกันชีวิตแก่อาสาประกันภัย คือ กลุ่มจิตอาสาผู้นำชุมชน อสม. บางกร่าง ณ อบต.บางกร่าง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com