คปภ. นนทบุรีเชิญ THAIFA บรรยายประกันชีวิตให้อสม. บางกร่าง

นายเอี่ยมสิน ลีลาภรณ์ ที่ปรึกษา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ได้รับเชิญจากนายไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นนทบุรี   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้านการประกันชีวิตแก่อาสาประกันภัย คือ กลุ่มจิตอาสาผู้นำชุมชน อสม. บางกร่าง ณ อบต.บางกร่าง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน