“ฐิติ ยศอนันตกุล” นั่งนายกฯตัวแทนคนใหม่ ลั่นจัดหนัก โม่ง ล่อลูกค้าสรุปกรมธรรม์

(ซ้ายมือ) นางบงกช บวรฤกษ์ อดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) และนายฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมตัวแทนฯคนใหม่ (ขวามือ)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง กรุงเทพฯ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี..2564-2566  ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมาคมเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการเลือกคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา ชาญพานิชย์ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งในครั้งนี้

นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เปิดเผยว่า สมาคมฯได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปีพ.ศ.2564-2566   ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ทางสมาคมได้ประกาศรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการตามกฎข้อบังคับของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสมาคมจนครบวาระอย่างน้อย 1 สมัยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนฯ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.เลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งเป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนฯ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้สมัครเป็นนายกและกรรมการสมาคม ต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมให้การรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน ต่อสมาคมภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้ง 2 ประเภทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี

สำหรับผลการนับคะแนนเสียง การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงิน ชุดใหม่ วาระปี พ.ศ.2564-2566 นั้น ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเลือก นายฐิติ ยศอนันตกุล  ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงินคนต่อไป พร้อมลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการสมาคมฯ โดยรวมเบื้องต้นทั้งหมด 15 คน ไว้เป็นที่เรียบร้อย โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ทั้งหมดจะต้องมี 25 คน ในส่วนที่เหลือนายกสมาคมฯ คนใหม่จะเป็นผู้เลือก แล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดสมาคมฯ ภายหลัง  

สำหรับนโยบายการทำงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่  วาระ ปี พ.ศ.2564-2566 มีดังนี้

1 .สานต่องานสำคัญ คือ การให้ตัวแทนมีโอกาสหักค่าใช้จ่ายในระบบเหมาจ่าย พิจารณาความถูกต้องว่า VAT ควรจะเป็นภาระของใคร และต้องทำให้อาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสภาวิชาชีพ

2. ยกระดับตัวแทนสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ โดยการสานต่อหลักสูตร FChFPและพัฒนาให้สอดคล้องกับภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัว

3. เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โลกก้าวไกล ตัวแทนต้องก้าวทันเสมอ พร้อมที่จะมุ่งสู่โลกการเงินในอนาคต

4. สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ด้วยการร่วมมือกับ สโมสร MDRT และสมาคม GAMA สร้างตัวแทนรุ่นใหม่ เติบโตด้วยความคิดใหม่ๆ

5. ส่งเสริมให้ตัวแทนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือสังคม

6. ประสานงานและให้ร่วมมือกับ คปภ. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันชีวิต

อย่างไรก็ตาม การเลือกนายกสมาคมตัวแทนฯครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนมากเป็นประวัติการณ์ถึง 878  คน โดยนายฐิติ ได้มากถึง 640 กว่าคะแนน  ทั้งนี้ นายฐิติ กล่าวว่า “งานแรกที่ผมจะทำเพื่อช่วยผลักดันตัวแทนในระบบทั้งหมดได้มีโอกาสหักค่าใช้จ่ายในระบบเหมาจ่ายและที่สำคัญจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้รู้จัก คนขายประกันที่ถูกต้องให้มากขึ้น  และจากกรณีที่มีผู้แอบอ้างเป็นบุคคลที่มาจากส่วนกลางมาชักชวนประชาชนสรุปกรมธรรม์ ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำเร่งด่วนอาจขอเข้าเป็น 1 ใน ผู้สังเกตการณ์ ร่วมกับภาครัฐเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับตัวแทนที่ทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งเน้นยกระดับตัวแทนไปสู่การเป็นอาชีพที่เป็นวิชาชีพและคาดหวังว่าจะทำให้เกิดขึ้นในสมัยผม  ส่วนเรื่องการขยายจำนวนสมาชิกตัวแทนจากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนนั้นมีเป้าหมายในใจเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งของยอดปัจจุบัน โดยใช้การแนะนำเชิญชวนตัวแทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกผ่านโซเชียล เน็ตเวิร์ค มากขึ้น.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน