สมาคมตัวแทนฯ สัมมนาใหญ่ ปี 2562 @กาญจนบุรี

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดสัมมนากรรมการทั่วประเทศ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี โดยมีกรรมการจากทั่วประเทศ และผู้บริหาร คปภ. ภาค และคปภ. จังหวัด เข้าร่วมกว่า 350 ท่าน

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรประกันชีวิต  แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางธุรกิจประกันภัย และผลักดันกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ของบุคลากรธุรกิจประกันชีวิต ตลอดจนแบ่งปันแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กิจกรรมของสมาคมฯ ในปีนี้ มีแนวทางที่ชัดเจนและสร้างประโยชน์สูงสุดสู่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี , คุณกิรดา ลำโครัตน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม

พร้อมกันนี้มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตเพื่อการกุศล ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกาญจนบุรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน