วงการนักขายวุ่น!! ข้องใจ “ผลงาน” NAA 2564

                หลังมีข่าวผู้ติดคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ 2564 National Agent Awards 2021 ของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) แพร่งพรายออกมา ส่งผลให้เกิดข้อกังขาต่อตัวแทนฝ่ายขายเป็นวงกว้างเวลารวดเร็วในวันเดียวกันกับประเด็นผลงาน 1-10 อันดับสูงสุดแรกในปี 2563 เพื่อเข้ารับรางวัล NAA ปี 2564 ที่ผู้ติดคุณวุฒิต่างมีผลงานสูงเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในปีก่อน

                โดยเฉพาะบางบริษัทมีผลงานส่วนตัวสายตรงของตัวแทนที่ต่ำกว่าตัวเลขที่ทางสมาคมฯ แจ้งติดคุณวุฒิ NAA ลำดับหนึ่งใน 10 แรก ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มตัวแทนที่สังกัดในบริษัทดังกล่าวด้วยกันเอง เพราะยังมีตัวแทนอีกหลายคนที่มีผลงานเป็นอันดับต้นๆ ในบริษัท แต่กลับติดคุณวุฒิ NAA ในลำดับผลงานที่ต่ำกว่าบางคนที่มีผลงานในบริษัทต่ำกว่าเขา จะมีการรวมผลงานอื่นมารวมเป็นผลตรงส่งสมาคมฯ หรือไม่

                ต่อเรื่องนี้คุณบงกช บวรฤกษ์ นายก THAIFA กล่าวว่า การพิจารณาผลงานเป็นไปตามกฎกติกาหลักเกณฑ์ของสมาคมตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ และย้ำว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคุณวุฒิ NAA จะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานผ่านการรับรองโดยบริษัทต้นสังกัดเท่านั้น และบริษัทเป็นผู้จัดส่งรายชื่อให้ทางสมาคมฯ พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดอีกที

“ตัวแทนผู้ใดมีข้อสงสัยผลงานตัวเองให้ส่งเมล์เข้ามายังสมาคมฯ ได้เลย ถ้าไม่ส่งเราก็จะยึดตามที่บริษัทเขาส่งให้เรา บริษัทเขาต้องเซ็นรับรองให้เรา และเสร็จแล้วเราก็จะเอามายำเข้าทุกบริษัท ลำดับออกมาและเราก็ตรวจคุณสมบัติ ใครไม่ผ่านคุณสมบัติเราก็ตัดไปเรื่อยๆ เพราะคุณสมบัติคือ 1.เบี้ยตามเกณฑ์ดูได้ในเว็บไซต์สมาคมฯ  2.การต่ออายุ 3.จำนวนราย ซึ่งบางคนติดคุณวุฒิอื่นแต่อาจไม่ติดคุณวุฒิ NAA ก็ได้” คุณบงกช กล่าวและว่า

สำหรับผู้มีสิทธิทำคุณวุฒิตามที่ THAIFA กำหนด คือ 1. ผู้ทำคุณต้องอยู่ในฐานะตัวแทนประกันชีวิต และมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ 2.ผู้ทำคุณวุฒิต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่อยู่ในสังกัดของบริษัทเดียวกันตลอดระยะเวลาของการคำนวณผลงาน 3. เป็นสมาชิกของสมาคมต้วแทนประกันชีวิตแลชะที่ปรึกษาการเงินแบบตลอดชีพ โดยสมาชิกภาพต้องมีผลบังคับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยกฎเกณฑ์การทำคุณวุฒินั้น ประกอบด้วยข้อ 1. นับผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก นำส่งและอนุมัติตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2563 ข้อ 2.ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทสามัญ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป (นับ 100%)  เบี้ยประกันที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยตั้งแต่ 2-6 ปี ให้นับ 10% ต่อปีตามระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของเบี้ยปีแรก เช่น แบบที่มีระยะเวลาชำระเบี้ย 2 ปีนับ 20%  /3 ปีนับ 30%  /4 ปีนับ 40%  /5 ปีนับ 50% ของเบี้ยปีแรก

ข้อ 3. เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว (นับ 6% ของเบี้ยประกันปีแรก)  ข้อ 4. ประกันชีวิตควบการลงทุน ใช้เกณฑ์เดียกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ  ข้อ 5. ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (นับเฉพาะเบี้ยประกัน ตามจำนวนเดือนที่นำส่งจริงในปีที่ทำผลงาน) ข้อ 6. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พี.เอ.) (นับ 100%)  ข้อ 7. ประกันหมู่ทุกประเภท (นับ 10% ของเบี้ยประกันปีแรก) ข้อ 8. จำนวนรายไม่ต่ำกว่า 12 ชีวิต ข้อ 9. อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 75% (ลิมร่า 13 เดือน) ข้อ 10. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งอาชีวปฏิญาณ ตามระเบียบของนายทะเบียนแระกันชีวิต สำนักงาน คปภ. และ 11. ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นที่สุด

อย่างไรก็ตาม 10 อันดับแรกผู้มีผลงานในปี 2563 ติดคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ 2564 ที่ THAIFA เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ประกอบด้วย 1.คุณอภิชาติ  เกริกไกรวุฒิกุล เอไอเอ (AIA) 96,223,010 บาท   2.คุณจันทิมา นราวงศานนท์ ไทยประกันชีวิต (TLI) 65,581,087 บาท  3.คุณณัฏฐา  ติชะวาณิชย์ AIA  59,140,012 บาท  4.คุณศักรินทร์ สุวรรณแผ่นผา TLI 40,793,565 บาท  5.คุณรัชชานนท์ พรกระจ่าง TLI 39,131,580 บาท  6.คุณเพชรรัตน์  รงค์บัญฑิต AIA 35,202,381 บาท  7.คุณรัศมี ตันติกำธน TLI 30,987,418 บาท 8.คุณรัชพร ฐานพงศ์พันธุ์ TLI 25,742,092 บาท 9.คุณปิยะรัตน์ บัวแพง TLI 25,433,459 บาท  และ10.คุณมัณฑนา อิ่มทอง TLI 24,448,889 บาท

สุดท้ายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. พิธีมอบรางวัล APFinSA Awards 2021 จากเดิม เปลี่ยนเป็นวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30-17.30 น. ณ เดอะ แบงเควทฮอลล์ แอท นาทอง ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ  และ 2. พิธีมอบรางวัลรางวัล คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA – National Agent Awards) ครั้งที่ 21 เลื่อนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.30-22.00 น. ณ เดอะ แบงเควทฮอลล์ แอท นาทอง ถ.ประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เช่นกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน