“เมืองไทยไลฟ์” รับรางวัล ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมประกันภัย

เพิ่มเพื่อน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2019 ประเภท “อุตสาหกรรมประกันภัย” เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมประกันภัยประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรไทยแห่ง
ปี “Thailand Top Company Awards 2019” ประเภท “อุตสาหกรรมประกันภัย” จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจ และการวัดในเชิงคุณภาพ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน