กรุงเทพประกันชีวิต คว้าโล่รางวัลเกียรติยศสูงสุด Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2019 

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับโล่รางวัลเกียรติยศสูงสุด Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2019องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดประกันภัยและประกันชีวิต หลังจากที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value อย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิตในฐานะผู้นำด้านการวางแผนการเงินและประกันชีวิต ถือเป็นเกียรติสูงสุดในการรับรางวัล Hall of Fame ในปีนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของกรุงเทพประกันชีวิต ทั้งด้านการให้บริการที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครอบคลุม ทีมตัวแทนที่ปรึกษาการเงินที่มีความเชี่ยวชาญและได้มาตรฐาน พร้อมให้คำปรึกษาด้านการวางแผนความมั่นคงในชีวิตและความมั่งคั่งทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังมีการพัฒนาช่องทางการบริการให้หลากหลาย อาทิ การซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าในโลกโซเชียลต่างๆ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิตอล โดยรางวัลนี้ยังเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะทำให้กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม และมุ่งมั่นรักษามาตรฐานที่ดีไว้ต่อไป เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในแบรนด์ของเราเสมอมา”

ทั้งนี้ ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019 จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จากการประเมินด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คำนวณโดยนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ มาบูรณาการร่วมกับแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อประเมินมูลค่าแบรนด์ออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน โดยเป็นแนวทางในการประเมินที่ได้รับการยอมรับจากภาควิชาการและภาคธุรกิจ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน