ไทยไลฟ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลผู้ทำคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา” แก่นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านพุทธศาสนา และให้การสนับสนุนวัดธาตุทอง พระอารามหลวงมาโดยตลอด โดยมีนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน