ไทยประกันฯรวมใจเพื่อการศึกษา

นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยนายพัลลภ เงินเจริญ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านรัฐสัมพันธ์ และนางสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณา ผู้แทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริจาคอุปกรณ์กีฬา และ Printer Multifunction แก่โรงเรียนในพระอุปถัมภ์วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ภายใต้โครงการ “รวมพลังภาคประกันภัย รวมใจเพื่อการศึกษา” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ จ.นนทบุรี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน