ไทยประกันฯมอบ 300,000 สนับสนุนปลูกถ่ายไต รพ.พระมงกุฎฯ

พลตรีนิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จาก พลเอกวินัย ภัททิยกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสนับสนุนภารกิจปลูกถ่ายไตแก่โรงพยาบาล ณ ตึกติณสูลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน