ไทยไลฟ์ มอบเครื่องวัดความดันสายตา

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเครื่องวัดความดันลูกตาและความหนากระจกตา แก่แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสายตา และช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นต้อหิน ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน