ไทยประกันฯ รับรางวัล World Finance Awards 2019 


นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Best Life Insurance Company 2019, Thailand จัดโดยนิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษ จาก Mr.PaulRichardson ผู้แทนจากนิตยสาร World Finance ซึ่งไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ ประเทศอังกฤษ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน