พระราชทานโล่ที่ระลึก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโล่ที่ระลึก แก่นายเคียน ฮิน ลิม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Group Chief Financial Officer ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีสั้น “พบหมอศิริราช” เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2529 ถึงปัจจุบัน ณ ศาลาศิริราช 100ปี โรงพยาบาลศิริราช

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน