“ไทยประกันชีวิต” เดินหน้าโครงการ “ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว”

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมเชิญชวนฝ่ายขายจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว แก่ประชาชนที่ขาดแคลน

โดยโครงการปันไออุ่น ต้านภัยหนาว ในครั้งนี้ ดำเนินการส่งมอบผ้าห่มกันหนาวไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบผ้าห่มจำนวน 2,500 ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอนาน้อย อำเภอเมือง และอำเภอปัว จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังได้จัดมอบผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน แก่ประชาชนในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และยังได้ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 900 ผืน แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นการกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยหนาวให้ทั่วถึงมากที่สุด

ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดีของสังคม พร้อมสร้างจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” แก่บุคลากรของบริษัทฯ ด้วยการเป็นจิตอาสา อันสอดคล้องกับแนวคิดการเป็นเพื่อนคู่คิด ที่อยู่เคียงข้างสังคมตลอดไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน