“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” จัดโครงการเด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ กล่าวว่า “โครงการเด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสายตา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยดำเนินการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 และประกอบแว่นตามอบให้เด็กจำนวน 830 ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมฝ่ายขายจิตอาสาไทยประกันชีวิตร่วมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้น ถือว่าดำเนินการได้ครอบคลุมและเข้าถึงเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นที่น่าพึงพอใจ และเตรียมขยายพื้นที่จัดโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป”

ด้านนางวิภา อัครานนทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า “โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ทั้งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และเขต 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ โดยการสนับสนุนของไทยประกันชีวิต ต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาทางสายตาในเด็กนักเรียน ทำให้เด็กๆ ที่ผู้ปกครองไม่สามารถพาไปรับการรักษา ได้มีโอกาสได้เข้าถึงระบบการตรวจคัดกรองสายตา และระบบการรักษาแบบต่อเนื่อง ”

วันนี้ปัญหาด้านสายตาในเด็ก จึงไม่ใช่ปัญหาแบบเด็กๆ อีกต่อไป แต่ถือเป็นภัยคุกคามต่อการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทย ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมกันแก้ปัญหา รวมถึงพ่อ แม่ ผู้ปกครองจึงต้องมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัยจากภาวะโรคทางสายตา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน