มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) องค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลสังคมทุกภาคส่วน ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 โดยร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือสิ่งของจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน