ไทยประกันชีวิต ออกแบบประกัน “ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99” คุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเพิ่ม สูงสุดถึง 50 ล้านบาท

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการสร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง หรือ Life Innovation ด้วยแนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric

บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกันในกลุ่ม Life Solutions Product อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนมกราคมได้พัฒนาแบบประกัน “ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99” ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่ม Legacy Fit หรือสินค้าสำหรับการวางแผนบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งให้กับครอบครัว ทั้งการบริหารเงินออมเพื่อการศึกษาบุตร หรือเป็นกองทุนมรดก รวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันคุ้มครองธุรกิจหากมีภาระหนี้สิน หรือใช้เป็นกองทุนสำรองในยามฉุกเฉิน

แบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 999 ล้านบาท สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 3 ระยะ คือ 5 ปี, 10ปี หรือ 15 ปี สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับผู้ขอเอาประกันอายุ 16-50 ปี และจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน-15 ปี และอายุ 51-55 ปี นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยที่แสดงความจำนงในการตรวจสุขภาพ และมีผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษ

สำหรับการประกันชีวิต แบบไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 นี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตามจำนวนเงินเอาประกันของกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้ว จะถือว่าความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสิ้นสุดลง และไม่คุ้มครองกรณีตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้ายภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

“การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับครอบครัว เป็นสิ่งที่หัวหน้าครอบครัวมักวิตกกังวัล บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกันที่ลดความกังวลและตอบความต้องการ ด้วยแบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยบริษัทฯ มีตัวแทน Life Partner ที่พร้อมดูแลชีวิตและวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ” นายสวัสดิ์กล่าว  

ไทยประกันชีวิตมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างครบรอบด้าน พร้อมมอบบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันและบริการข้อมูล ไทยประกันชีวิตอีซีเพย์ ช่องทางการชำระเบี้ยประกันมากกว่า 10 ช่องทาง รวมถึงสิทธิพิเศษ หรือกิจกรรมเหนือระดับอีกมากมาย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน