“วีระศักดิ์ โควสุรัตน์”

จัดฐานรากท่องเที่ยว…สู่ความยั่งยืน!

THE COACH Magazine INN WHY ฉบับจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 นี้มีความเป็นพิเศษสุดกับโอกาสได้เข้าสัมภาษณ์แกะรอย “โค้ชชิ่ง” นักวิชาการด้านการเมืองและนักพัฒนาสังคมตัวจริงเสียงจริงของประเทศไทยอย่าง “คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา บุคคลผู้มากประสบการณ์และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเมืองมาเกือบสามทศวรรษ จนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น “กุนซือ” ฝีมือเลิศล้ำ คนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

 

“คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์” หรือ “อาจารย์เอ” เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2508 (52 ปี) ที่จังหวัดอุบลราชธานี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2532 นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อปี พ.ศ. 2535 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (LL.M. Harvard Law School)

เริ่มเข้าสู่ “วัยทำงาน” เมื่อปี พ.ศ.2532 ขณะที่ยังเป็นนิสิตจุฬาฯ กับการประเดิมเป็น “ผู้ช่วย” ของศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สมัยรัฐบาลของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ในทีมที่ปรึกษา “บ้านพิษณุโลก” โดยมีส่วนร่วมดูแลงานด้านนโยบายสาธารณะ

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2533 เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วกลับมา “ทำงานเพื่อชาติ” อีกครั้งในปี พ.ศ.2535 ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานรัฐสภา (สมัยนายวรรณ ชันซื่อ เป็นประธานวุฒิสภา) โดยเส้นทางตลอดการทำงานของ “อาจารยร์เอ” ยังวนเวียนอยู่กับกฎหมายไทยและการจัดวางนโยบายต่างๆ รวมถึงการจัดการงานมหาชนหลายด้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “สังคมไทย” มาถึงปัจจุบัน

วันนี้ “คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB-สสปน. ได้เล่าถึงแนวทาง “โค้ชชิ่ง” เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศด้วย “การท่องเที่ยวยั่งยืน” ผ่านงาน 5 ด้านที่เข้าไปรับผิดชอบดูแลอยู่ว่า

“เวลานี้จับงานหลายอย่างเพื่อผูกให้เป็นวงจรเดียวกัน เริ่มจากเป็นอธิการของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ ของมหาวิทยาลัยรังสิต มีหลักสูตรธุรกิจการบิน หลักสูตรเชฟ-ศิลปะการทำอาหาร หลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคาร หลักสูตรท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ สุดท้ายหลักสูตร นานาชาติ มีนักศึกษาจากเวียดนาม ภูฏาน จีน เข้ามาทำให้เราเห็นตัวคนที่จะป้อนเข้าไปยังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างอย่างเดียว หลายคนกลับไปประจำในท้องถิ่นของตัวเอง ไปคลัสเตอร์ของตัวเอง ทั้งคนประสานหน่วยงานรัฐในการประสาน ทำแผนท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัวเองให้ผู้คนมาเยือนเข้าใจเรื่องราวของบ้านเขาได้ดี”

 

พอไปเป็นอธิการของวิทยาลัยการท่องเที่ยวทำหน้าที่ “สร้างคน” สร้างเสร็จส่งไปไหน “คุณวีระศักดิ์” ก็เล่าความเกี่ยวโยงการจัดฐานรากไปสู่ความยั่งยืนว่า เขาในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ก็ผลักดันคนเหล่านี้ไปตามแนวทางที่ “ประเทศ” กำลังขยายพื้นที่ต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อ

“หัวใจอยู่ที่อย่างยั่งยืน เราก็ส่งคนที่เราสร้างเสร็จเข้าไปเสริมกำลังให้แก่ชุมชนเพราะที่นี่เน้นท่องเที่ยวโดยชุมชน ลุง ป้าเป็นคนบริการผู้คนมาเยี่ยมเยือน ถ้ามีบุคลากรช่วยทำแผน ช่วยพัฒนาแพ๊คเกจของสินค้าท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้ยินดีซื้อสินค้ากลับบ้าน  รวมถึงการปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและใช้เป็นลานจอดให้เหมาะสม ดูแลวิธีออกแบบห้องน้ำสาธารณะให้ดูแลง่ายเป็นต้น”

ฉะนั้น อพท.กำลังจะถูกส่งเข้าไปช่วยดูแลในทุกๆ คลัสเตอร์ท่องเที่ยวในประเทศไทย (คลัสเตอร์ (Cluster) คือ การรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่)

นอกจากนั้น คนที่ถูกสร้างมาอย่างมีคุณภาพ ยังสามารถเข้าไปร่วมสร้างสีสันในองค์กรมหาชนอย่าง สสปน.TCEB ได้อีก เพราะมีงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการหรือ “ตลาดไมซ์” ให้ทำอีกมากมาย ซึ่งกลุ่มนี้ทำรายได้เฉพาะกลุ่มนี้อย่างเดียวแสนล้านบาทต่อปี มีคนประมาณ 1 ล้านคนบินมาจากต่างประเทศเพื่อมาประชุม จัดสัมมนาในประเทศไทย 3 วัน 4 วัน โดยกลุ่มนี้มีการใช้จ่ายสูงมาก

“คนที่จะดูแลเรื่องการเป็นล่ามที่ชัดเจน การจัดเวลาต้องเป๊ะแน่นอน การจัดเลี้ยงที่จะทำให้คนเหล่านั้นจัดประชุม  จัดนิทรรศการทีเดียว 3 พันคน 2 หมื่นคน รับประทานอาหารเหมือนกัน พร้อมกันในที่เดียวกันทำอย่างไรถึงจะสามารถเสิร์ฟได้ การทำให้คนเหล่านั้นสามารถมีไวไฟ เป็นอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกรุงเทพ ต่อไปจะไปเกิดขึ้นในเมืองไมซ์ที่กำลังเติบโตทุกที่ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ส่วนใหญ่หอประชุมใหญ่โต รอแค่วันรับปริญญาไม่คุ้มต้องไปทำเรื่องไมซ์ต่อให้ได้ ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่”

ต่อด้วยบทบาทฐานะเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติที่ “คุณวีระศักดิ์” เป็นมา 5 ปีแล้ว ซึ่งเขาเล่าต่อโยงภาพให้เห็นความชัดเจนในการส่งเสริมสร้างและจัดฐานรากการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนเพิ่มอีกด้านหนึ่งว่า ด้านการทำภาพยนตร์ในประเทศไทยสามารถเป็น “สื่อโฆษณา” ดึงคนต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี วันนี้มีแต่คนต่างชาติเข้ามาถ่ายทำในประเทศ ปีหนึ่งมาประมาณ 700 กองถ่ายและพยายามหามุมที่ดีที่สุดเหมาะสมกับเรื่องของเขาที่สุด และที่สำคัญประเทศไทยไม่ต้องจ่ายค่าการตลาดด้วย

“ เหมือน lost in Thailand ตอนที่ผมเป็นประธานบอร์ดททท. ออกอิทธิฤทธิ์ให้คนเห็นแล้วว่าหนัง 1 เรื่องทำให้คนจีนมาเที่ยวไทยต่อเพิ่มเป็น 4 เท่า  เราคิดถึงลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เราอยากได้กลุ่มอื่นๆบ้าง เช่น กลุ่มแอ๊ดเวนเจอร์ พวกที่อยากจะมาโต้คลื่น เล่นกระดานเซิร์ฟบอร์ด หรือคนที่มาพร้อมกับสัตว์เลี้ยง กองถ่ายที่มาแล้วทำให้เห็นว่าเวลามาเล่นกับสัตว์  รู้จักแหล่งท่องเที่ยว รู้จักกลุ่มกิจกรรมที่นี่แล้วนำมาสู่ความสนุกสนาน ก็จะทำให้เรามีรายได้ คนเดินทางเข้ามาได้อีกมาก ปีหนึ่งมีหนังไทยเข้าโรงแค่ 50 เรื่องเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายและต้องส่งเสริม”

“คุณวีระศักดิ์” โยงความสำเร็จในประเทศเกาหลีที่มีประชากรน้อยกว่าไทยเกือบ 3 เท่าแต่มีหนังเกาหลีเข้าโรงใหญ่ปีละประมาณ 400 เรื่อง ในเวียดนาม 90 ล้านคน วันที่เกาหลีต้องการยึดตลาดเวียดนาม ใช้เวลา 2 ปี โดยการเอาหนังเกาหลีไปฉายฟรีในโรงหนังเวียดนาม และเมื่อวันเวลาผ่านไป 2 ปี ความเป็นเกาหลีก็สะกดจิตคนเวียดนามได้เกิน 40%  พอคนเวียดนามคุ้นเคยมากๆ แล้วของอะไรที่มาจากเกาหลีก็ซื้อหมด

และบทบาทสำคัญอีกด้านหนึ่งในฐานะที่เป็นที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. หรือ Electronic Transactions Development Agency (Public Organization), ETDA สังกัดกระทรวงดิจิตอล ที่นี่ “คุณวีระศักดิ์” ย้ำว่าเป็นงานที่ต้องดูแลความมั่นคงของระบบไซเบอร์ซีเคียวรีตี้ ป้องกันการแฮ๊กเกอร์หรือขโมยข้อมูล เจาะข้อมูล หรือทำระบบล่ม กอบกู้ข้อมูล หรือทำให้กระบวนการอีคอมเมิร์ซ ทำอย่างไรให้ระบุตัวตนของคนปลายทางได้ ซึ่งดูแลคนเดียวไม่ได้ต้องดูแลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

“ที่นี่จะเป็นหน่วยงานหลักไว้สื่อสารกับหน่วยงานที่ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตของโลก ที่นี่คือศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างอินเตอร์เน็ตโลกกับประเทศไทย จึงต้องอาศัยการทำงานเชื่อมสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง”

จาก 5 บทบาทหน้าที่ของ “อาจารย์เอ” หรือ “คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์” กุนซือการเมืองและสังคมฝีมือล้ำเลิศวันนี้ ในฐานะ “The Coach” ผู้มากประสบการณ์หลากหลายกำลังทุ่มเทเชื่อมทุกอย่างให้เป็น “วงจรเดียวกัน” อย่างไร เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับ “การท่องเที่ยวไทย” อุตสาหกรรมหลักอีกด้านหนึ่งที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำยังคงดำรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป.-

 

  “โค้ชเอ” บนเส้นทางการเมือง-สังคม”

“คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์” ประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.-TCEB) ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เลขาธิการสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ล่าสุดอธิการของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้วยความที่เป็น นักคิด นักยุทธศาสตร์ และนักวิชาการด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ จัดได้ว่าเขาเป็นนักวิชาการด้านการเมืองและนักพัฒนาสังคมคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศ ที่ผ่านมาจึงมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่ง

อาทิ เลขานุการประธานรัฐสภา เลขานุการประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ เลขานุการประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายวุฒิสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยอีกด้วย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อดีตผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) .-

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน