“เดอะ วัน ประกันภัย” ประกาศปิดปรับปรุงเสริมสภาพคล่อง 2 สัปดาห์ แจ้งลูกค้าติดตามข่าวสารผ่าน Website บริษัท  

จากสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปี 2564 ที่สูงกว่าปี 2563  ถึง 300 เท่าจากเดิมมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าราย คิดเป็นเพิ่มขึ้นเกือบ 2 ล้านราย หรือคิดเป็นยอดผู้ติดเชื้อมากถึง 300 เท่าหรือ 30,000 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19  จำนวน 61 ราย เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 18,000 กว่าราย คิดเป็น 300 เท่าหรือ 30,000 เปอร์เซ็นต์ 

ขณะที่สถิติจากสมาคมประกันวินาศภัยพบว่า ปี 2563 มีผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ประมาณ 9 ล้านกรมธรรม์  ปี 2564 ไตรมาส 1 (มกราคมถึงมีนาคม) มีผู้ซื้อกรมธรรม์ประมาณ 1.8 ล้านกรมธรรม์และไตรมาสที่ 2 (เมษายนถึงมิถุนายน) มีผู้ซื้อกรมธรรม์ประมาณ 13 ล้านกรมธรรม์ มียอดจ่ายเคลมสินไหมทดแทนถึง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ประมาณ 37,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26.8% ของเงินกองทุนของบริษัทที่รับประกันภัยรวมคือ 132,249 ล้านบาท และสมาคมได้ประเมินถึงสิ้นปี 2564 ว่ามีแนวโน้มที่ยอดจ่ายเคลมสินไหมฯจะพุ่งสูงไปถึง 40,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.2% ของเงินกองทุนฯ ซึ่งถือว่าการรับประกันภัยเกินกว่า 10% ตามกฎหมายที่กำหนดไปแล้ว

กรณี บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งใน 16 บริษัทประกันวินาศภัยที่เปิดขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จ่าย จบ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในหลายบริษัทประกันวินาศภัยที่กำลังได้รับผลกระทบจากการจ่ายเคลมสินไหมฯที่สูงจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษัททำให้บริษัทไม่สามารถบริหารสภาพคล่องเพื่อนำเงินมาจ่ายสินไหมฯให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ได้ตามสัญญาอีกเป็นจำนวนมาก  

การแก้ไขปัญหาของ “เดอะวัน ประกันภัย” ด้วยการส่งข้อความ SMS แจ้งลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิด -19 แบบ เจอ  จ่าย จบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เพื่อขอปรับเปลี่ยนความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19  โดยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนกรมธรรม์ได้ภายใน 7 วัน ส่งผลให้ สำนักงานคปภ.ได้มีการประชุมเพื่อไม่ให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องลุกลามบานปลาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยได้สรุปเห็นพ้องกันว่า ให้บริษัทที่กำลังประสบปัญหาสามารถการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทเดิม หรือปรับเปลี่ยนไปให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น บริษัทไม่สามารถไปบังคับผู้เอาประกันภัยให้ยอมรับการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือยอมรับเงื่อนไขความคุ้มครองใหม่ของบริษัทได้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2564  “เดอะ วัน ประกันภัย” ได้ออกประกาศผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์“เดอะ วัน ประกันภัย” https://www.asset.co.th/index.php  ว่า  บริษัทอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อดำเนินการเสริมสภาพคล่อง  ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Website บริษัท (ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน