4 บริษัทประกันชีวิต “เมืองไทยฯ ไทยสมุทรฯ สหประกันฯ เอไอเอ” ร่วมขาย “ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส – ประกันภัย 222” สร้างความอุ่นใจประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

 

 

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ร่วมกับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ มีชื่อว่า “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส” หรือ “ประกันภัย 222” เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเริ่มจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2560 เท่านั้น โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 222 บาท แต่ให้ความคุ้มครองถึง 1 ปี

หากเกิดกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ (มือ หรือเท้า หรือสายตา) หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยมีวงเงินคุ้มครองที่ 100,000 บาท (ยกเว้นเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) กรณีการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะให้ความคุ้มครอง 50,000 บาท ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 5,000 บาท ยกเว้นในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย

รวมถึงผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก การฝังเข็ม โดยผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ฯ ฉบับนี้ได้ จะต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี และซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ สำหรับผู้ที่สนใจกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส ยังสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 จากตัวแทน

ประกันชีวิต และตัวแทนประกันวินาศภัยจากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ และนายหน้าประกันภัย เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ใน 7-11 ทุกสาขา เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส ไปรษณีย์ไทย รวมถึงธนาคารออมสิน บริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการ 4 บริษัท ได้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ.สหประกันชีวิต และ บจ.เอไอเอ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นในการซื้อ ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th หรือโทรไปที่สายด่วน คปภ. 1186

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน