TIC ไทยประกันภัย มอบความคุ้มครองแก่ลูกค้าแล้วเสร็จจากเหตุการณ์ที่โคราช

กรณีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง TIC ไทยประกันภัย นำโดย ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เร่งให้ทีมดำเนินการดูแลการจ่ายสินไหมฯ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและได้ส่งมอบค่าสินไหมเป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจาก TIC ไทยประกันภัยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ แล้วนั้น พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ 3 ราย เป็นผู้เอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยรถยนต์จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญภายในห้างสรรพสินค้า เทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีการทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯล่าสุด TIC ไทยประกันภัยได้ประสานงานและดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทันทีให้กับผู้เอาประกันภัยตามวงเงินที่ได้รับความคุ้มครองทุกรายแล้วด้วยความเรียบร้อยทั้งในเรื่องการจัดซ่อมและประเมินค่าเสียหาย “เราดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด จริงใจ ไม่อ้อมค้อม” TIC ไทยประกันภัย หนึ่งในธุรกิจภายใต้ บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (Thai Group Holdings) มุ่งมั่นในการดำเนินกิจการด้วยความรวดเร็ว
จริงใจ ในการบริการต่อลูกค้าในทุกกรณี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน