TII มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27

นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) จัด พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่จบหลักสูตร  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน