ด่วน!! สถาบันประกันภัยไทย เปิดอบรม ความรู้เบื้องต้น การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

เพิ่มเพื่อน

สถาบันประกันภัยไทย ประกาศเปิดอบรมความรู้เบื้องต้น การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) สำหรับบริษัทผู้ถือหุ้นและบุคคลธรรมดาทั่วไป  บรรยายโดย อาจารย์วิวัฒน์ชัย  อมรกุล ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563  เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารมโนรม ชั้น 10 

โดยมีหัวข้ออบรมที่น่าสนใจทั้งหมด 9 หัวข้อ  อาทิ แนวทางการกำหนดทุนประกันภัยที่เหมาะสม เงื่อนไข ความคุ้มครอง  และข้อยกเว้น  รวมถึง เงื่อนไขความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญ และการพิจารณาการรับประกันภัย การจัดการค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทผู้ถือหุ้นและบุคคลธรรมดาทั่วไปสนใจติดต่อได้ที่ คุณอุทัยวรรณ ชุมตันติ uthaiwan@gmail.com โทร.02-249-8585 ต่อ 521  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน