ทีไอไอ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ 152,159 บาท 

สถาบันประกันภัยไทย นำโดย คุณสุทธิ รจิตรังสรรค์ ประธานกรรมการ คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบัน รวมถึงพนักงานได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จำนวนรวม 152,159 บาท ทางสถาบันได้บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราชในโครงการต่างๆต่อเนื่องมากว่า 4 ปี ซึ่งเรามีความตั้งใจว่าเราจะทำสิ่งดีๆเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณอย่างต่อเนื่องสืบไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน