ต่อใบอนุญาตประกันฯกับTII สมทบทุนสร้างศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช

เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปีของสถาบันประกันภัยไทย ทางทีไอไอได้กำหนดวัน Donation Day for Siriraj โดยจัดอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตประกันชีวิต และประกันวินาศภัย พร้อมนำเงินค่าสมัครอบรมทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท

โดยคุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย หรือ (TII)  เป็นตัวแทนในการมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างโครงการศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช ศูนย์ต้นแบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ บนพื้นที่ 25 ไร่ จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ผู้ใดประสงค์จะบริจาคสมทบในโครงการดังกล่าว สามารถบริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ หรือธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” ออมทรัพย์ สมทบกองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย บช. เลขที่ 0162512529 Line OA : @sirirajfoundation
.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน