“สากลประกันภัย สปป.ลาว” เปิดทาง “TII ไทย” ทำแผนอบรม-ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ทีไอไอ ตั้งเป้าหมายปี 2561 ขยายฐานลูกค้า จัดอบรม พร้อมเพิ่มบทบาทการเป็นที่ปรึกษา ด้านประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยน้องใหม่ในกลุ่ม CLMV และล่าสุดในวันที่ 29-30 มกราคม ทีไอไอได้รับเชิญจาก บริษัทสากลประกันภัย แขวงปักเซ สปป ลาว ให้นำเสนอการแผนอบรม ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รวมไปถึงการเสนอแผนความร่วมมือระหว่างสากลประกันภัย กับ ทีไอไอ โดยแบ่งเป็น 3 ด้านคือ
1อบรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
2 อบรมเพื่อพัฒนาความรู้บุคคลากร
3 อบรมเพื่อขยายช่องทางการตลาด

นอกจากนี้ได้เชิญทีมงาน นำทีมโดย อ.อิสราภรณ์ ชวัจน์ปัณเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ อ.ดนัย ถาวร อาจารย์ประจำทีไอไอผู้เชี่ยวชาญทางด้านประกันชีวิต จัดทำผลิตภัณฑ์ โดยกำหนด timeline และจัดอบรมให้กับพนักงานของสากลประมาณเดือนเมษายน พร้อมกำหนดวัน launch ผลิตถัณฑ์ประกันชีวิตในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเป็นที่ปรึกษา ทีไอไอปรับรูปแบบการให้คำปรึกษากับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม CLMV สามารถตอบข้อสงสัย แก้ไขปัญหา ช่วยปรับกลยุทธ์การตลาดได้รวดเร็วโดยใช้ Multiple platform ได้แก่ line, e mail , inbox , รวมถึงแบบออฟไลน์ โดยเมื่อปีที่ผ่านมาทางทีไอไอได้จัดอบรมด้านการประกันวินาศภัยขั้นต้นให้กับเจ้าหน้าที่ของสากล ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมตั้งเป้าหมายมีเบี้ยรับประกันภัย 300 ล้านบาท ภายในปี 2563 ขยายฐานตัวแทนประกันชีวิต และประกันวินาศภัยทุกแขวงทั่วประเทศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน