TIP มอบสิริมงคล “หลวงปู่ทวด เตือนใจไม่ประมาท” ให้พ้นโรคพ้นภัย ภยันตรายทั้งปวง ให้กับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ทุกกรมธรรม์ตลอดปี

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณไชยพร จันทรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบสติ๊กเกอร์สูญญากาศ สิริมงคล “หลวงปู่ทวด เตือนใจไม่ประมาท” ให้พ้นโรคพ้นภัย ภยันตรายทั้งปวง ให้กับลูกค้าที่ทำประกันภัยรถยนต์หรือต่ออายุ ในช่วงตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล เตือนใจ ให้ดำเนินชีวิตด้วยความมีสติไม่ประมาท ให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไปอย่างปลอดภัย ตามโครงการ ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม โดยจะแนบสติ๊กเกอร์สูญญากาศ สิริมงคลนี้ไปกับซองกรมธรรม์รถยนต์ทุกกรมธรรม์ตลอดทั้งปี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน