ทิพยประกันภัย ลงพื้นที่มอบแสงสว่างและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัย

คุณเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณโกสนธ์ พิศภา ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์ TIP SMART ASSIST และสาขาอุบลราชธานี บมจ.ทิพยประกันภัย 

ได้ลงพื้นที่มอบแสงสว่างและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ยังอยู่ดูแลรักษาทรัพย์สินภายในบ้าน

ที่ถูกตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยทำให้ในเวลาค่ำคืนไม่มีแสงสว่าง

ที่บ้านคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน