แถลงข่าว ครั้งแรกรอบ 700 ปี โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พุทธศาสนิกชนและปวงชนชาวไทย

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ในฐานะกรรมการดำเนินโครงการ ร่วมงานแถลงข่าว โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา โดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีต่างๆ เป็นผู้จัด ซึ่งมี เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายอดิศักดิ์ ภานุพงศ์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ประธานฝ่ายดำเนินงาน ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา และคุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการดำเนินโครงการ

ร่วมงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งแรกในรอบ 700 ปี เพื่อสานความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาระหว่างไทยและศรีลังกา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พุทธศาสนิกชน และปวงชนชาวไทย ได้กราบสักการะ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค 62 – 15 ม.ค. 63 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน