ทิพยประกันภัย ถวายพระพุทธสิหิงห์ (สิงห์ 1 เชียงแสน)

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม ถวายพระพุทธสิหิงห์ (สิงห์ 1 เชียงแสน) และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ พระครูวิธิตสาธุการ เจ้าอาวาสวัดดอยงำเมือง

พร้อมกันนี้ยังได้นำคณะ ถวายสักการะราชานุสาวรีย์ กู่พญามังราย (พระสถูปบรรจุพระบรมอัฐิของพญามังราย) ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนา ณ วัดดอยงำเมือง จังหวัดเชียงราย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน