TIP ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เยี่ยมชมระบบงานที่ล้ำสมัย

นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบงานรวมถึงฟังก์ชั่นต่างๆที่มีความล้ำสมัยของ ทิพยประกันภัย อาทิ ห้อง Inspiration Chamber (Tip IC ) Innovative Co-Working Space ที่ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฮเทคโนโลยี , CSC Room ห้องปฏิบัติการสำหรับสินไหมรถยนต์ เพื่อมอนิเตอร์การปฏิบัติงานของพนักงานสำรวจภัยพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้อง War Room ในกรณีเกิดภัยพิบัติได้ทันที ณ อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ พระราม 3

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน