5 บริษัทประกันภัย “ทิพย-เมืองไทย-กรุงเทพ-ฟอลคอน-วิริยะ” กอดคอประกาศ!! ยืนยันคุ้มครองทุกกรมธรรม์โควิด-19 เหมือนเดิม!!

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก ด้วยความห่วงใย บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า เรายังคงอยู่เคียงข้างและยังคงยืนยันให้ความคุ้มครองรับประกันภัยโควิด-19 กับลูกค้าต่อไป

ขณะที่กลุ่มบริษัทประกันภัยที่ขายประกันโควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ หลังจากบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศด่วนเมื่อเช้าวันนี้ (16/07/2564) อ้างถึงความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไปนั้น 

เริ่มจากนางนวลพรรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมากล่าวว่า สำหรับลูกค้าของเมืองไทยประกันภัย ทั้งรายใหม่และต่ออายุที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขอให้ทุกท่านอุ่นใจและมั่นใจว่าเรายังพร้อมดูแลและให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ด้าน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีประกาศออกมาพร้อมกันด้วยมีใจความว่า บริษัท กรุงเทพประกันภัย ขอเรียนแจ้งว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดทุกแผน ขอให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยโควิดจะได้รับความคุ้มครอภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่เลือกซื้อไว้อย่างแน่นอน

ส่วนบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศรายล่าสุด ยืนยันให้ความคุ้มครองและไม่มีนโยบายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิดทุกประเภท พร้อมดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญาประกันภัย 

โดยภาคบ่ายของวันนี้ทางบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมายืนยันอีกบริษัทหนึ่งด้วยข้อความว่า ยืนยันยังคงคุ้มครองทุกกรมธรรม์โควิด-19 นอกจากนี้เตรียมออกประกันโควิดรูปแบบใหม่เร็วๆนี้ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน