พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 176 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร หน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรมร่วมทำบุญ “พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่176” เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีนของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนที่อยู่ในไทย ณ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช พร้อมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเล่งเน่ยยี่

อาทิ องค์พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ในพระอุโบสถและเทพเจ้าทุกพระองค์ที่คนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนนับถือทุกพระองค์ ในการนี้ได้น้อมกราบถวายปฏิทิน ปี 2564 พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถวัดเล่งเน่ยยี่

ซึ่งบริษัททิพยประกันภัยได้จัดพิมพ์โดยใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ล่าสุดในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะสวยงามทรงคุณค่า น้อมถวายแด่พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต ปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชา กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน