ทิพยประกันภัย ช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในโครงการ “รวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชน”

คุณอาคม ไม้ดัดจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบข้าวสารอาหารแห้ง (ผลิตภัณฑ์จากโครงการเกษตรเป็นสุข) อาทิ ข้าวสาร น้ำตาลแว่น น้ำปลาร้า น้ำดื่มทิพย ให้กับ คุณศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ“รวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชน” ซึ่งทิพยประกันภัยได้ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ส่งมอบไปยังชุมชนต่างๆ ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เป็นอาสาสมัครเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน