ขอแสดงความยินดีกับคุณนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างในงานพิธีเปิดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “วันแม่” จากนายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา

ทั้งนี้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน