“ทิพยประกันภัย” หนุนโครงการท่องเที่ยวสุดปลายด้ามขวาน 3 จว.ใต้

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR ทิพยประกันภัย กล่าวว่า ได้สนับสนุนโครงการ “เที่ยวให้สุด ปักหมุด สุดแดนใต้” โดยร่วมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธ.ออมสิน ไทยเบฟเวอเรจ และ บริษัท อาร์พีเอ็ม มีเดีย จำกัด ฯลฯ ทำโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เห็นถึงสถานที่ ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าท่องเที่ยว ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ตลอดจนมีศิลปะ วัฒนธรรม มีการผสมผสานทั้งไทย จีน และมลายู อย่างลงตัว ผ่านช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมที่จัดขึ้นของโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็น ผ่านกิจกรรมปั่นปันใจ จักรยาน กรุงเทพ-เบตง , ละครซีรีย์ ที่ถ่ายทำสถานที่จริงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากผู้จัด Club Friday , แฟชั่นโชว์จากดีไซน์เนอร์ชื่อดัง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดโครงการ

จากในหลายปีที่ผ่านที่มีข่าวสถานการณ์ความไม่สงบทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความกลัวที่จะไปท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาส ที่ดีที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เห็น มุมมองที่สวยงามความงดงามด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งสังคมที่เกื้อกูลกัน ที่มีความปลอดภัย รู้จักตัวตนที่แท้จริงของ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ดินแดนปลายด้ามขวาน และอยากไปท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ เกิดรายได้ ถือเป็นอีกหนึ่ง โครงการ ที่ทิพยประกันภัย ได้ร่วมสนับสนุน ให้ทุกคนในสังคม ได้มีคุณภาพชีวิตและ มีความสุขที่ ยั่งยืนต่อไป