“ทิพยประกันภัย” หนุนโครงการท่องเที่ยวสุดปลายด้ามขวาน 3 จว.ใต้

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR ทิพยประกันภัย กล่าวว่า ได้สนับสนุนโครงการ “เที่ยวให้สุด ปักหมุด สุดแดนใต้” โดยร่วมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธ.ออมสิน ไทยเบฟเวอเรจ และ บริษัท อาร์พีเอ็ม มีเดีย จำกัด ฯลฯ ทำโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เห็นถึงสถานที่ ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าท่องเที่ยว ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ตลอดจนมีศิลปะ วัฒนธรรม มีการผสมผสานทั้งไทย จีน และมลายู อย่างลงตัว ผ่านช่องทางต่าง ๆ และกิจกรรมที่จัดขึ้นของโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็น ผ่านกิจกรรมปั่นปันใจ จักรยาน กรุงเทพ-เบตง , ละครซีรีย์ ที่ถ่ายทำสถานที่จริงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากผู้จัด Club Friday , แฟชั่นโชว์จากดีไซน์เนอร์ชื่อดัง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดโครงการ

จากในหลายปีที่ผ่านที่มีข่าวสถานการณ์ความไม่สงบทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความกลัวที่จะไปท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาส ที่ดีที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เห็น มุมมองที่สวยงามความงดงามด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งสังคมที่เกื้อกูลกัน ที่มีความปลอดภัย รู้จักตัวตนที่แท้จริงของ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ดินแดนปลายด้ามขวาน และอยากไปท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ เกิดรายได้ ถือเป็นอีกหนึ่ง โครงการ ที่ทิพยประกันภัย ได้ร่วมสนับสนุน ให้ทุกคนในสังคม ได้มีคุณภาพชีวิตและ มีความสุขที่ ยั่งยืนต่อไป

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com