ทิพยประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทำดีทั่วไทยถวายพ่อหลวง

 

ทิพยประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำดีทั่วไทยถวายพ่อหลวง” ด้วยการประดิษฐ์ ดอกรัศมีจันทร์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถวายความอาลัย น้อมระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 99,999 ดอก โดยมีศิลปินดารานักร้อง   จิตอาสา และประชาชนร่วมโครงการกันอย่างมากมาย

           ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ  จัดโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำดีทั่วไทยถวายพ่อหลวง” โดยเชิญชวน ให้ประชาชนผู้มีจิตอาสา มาร่วมกันถวายความอาลัย รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประดิษฐ์ดอกรัศมีจันทร์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน  99,999 ดอก

ดร.สมพรกล่าวว่า ในครั้งนี้เราได้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดโครงการต่อเนื่องขึ้นเพื่อ ให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการใน โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งที่เป็นผู้ป่วยหรือญาติ ตลอดจนประชาชนที่มีจิตอาสา ได้ใช้เวลาในช่วงที่มารับบริการในโรงพยาบาล มาร่วมแรงร่วมใจกันทำความดี น้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ดอกรัศมีจันทร์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้ครบตามจำนวนที่เราตั้งใจทำเพื่อน้อมถวายแด่พระองค์ท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า  มูลนิธิรามาธิบดีฯ มีความยินดีและรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกรัศมีจันทร์ดังกล่าว  และได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลรามาธิบดี  รวมทั้งผู้บริหาร นักศึกษาแพทย์ / พยาบาล  และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  ผ่านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้

สำหรับทุกท่านทีมีจิตอาสาและมีความประสงค์จะมาร่วมกันน้อมถวายความอาลัย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  สามารถมาได้ที่ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ในระหว่างวันที่   17 –  21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน