ทิพยทันที มอบสินไหมด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

นายเดโช พลพฤกษ์ ผู้จัดการ สาขาภูเก็ต บมจ.ทิพประกันภัย ได้เข้ามอบสินไหมทดแทน จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้ทำประกันภัย COVID – 19 กับทางทิพยประกันภัย ในแผน 4 ที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต จำนวนทุน 1 ล้านบาท โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน