ยืนยันความมั่นใจจับมือภาครัฐเพิ่มทางเลือกผู้ถือกรมธรรม์โควิด-19 เอเชียประกันภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ไม่กระทบความแข็งแกร่งของทิพยประกันภัย

 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย เปิดเผยถึงการรับโอนย้ายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จ่าย  จบ จาก ลูกค้า บมจ.เอเชียประกันภัย มาเป็น ทิพยประกันภัย ว่า บริษัท ขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นทิพยฯ ว่า ไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท และไม่ได้เป็นความเสี่ยงหรือเพิ่มภาระให้กับบริษัทแต่อย่างใดเนื่องจากทิพยประกันภัยไม่มีรับประกันภัยแบบ เจอ จ่าย  จบ  มีแต่ประกันภัยโควิดที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะ โคม่า จากการติดเชื้อโควิด-19  ให้ความคุ้มครองในวงเงิน 300,000 บาท  ดังนั้น กรมธรรม์ของลูกค้าเอเชียประกันภัย ที่เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์โควิดของทิพยประกันภัย แม้จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยโควิด แต่ความคุ้มครองจะไม่เหมือนเดิม  

“ผู้ถือหุ้นทิพยประกันภัยไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าการรับโอนกรมธรรม์โควิดเอเชียประกันภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้มีการคำนวณและคำนึงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในประเทศอย่างละเอียดรอบคอบแล้วและเห็นว่าเป็นภัยที่ทิพยประกันภัยรับประกันภัยหรือรับความเสี่ยงได้และไม่กระทบต่อสถานะการเงินของทิพยประกันภัยแต่อย่างใด และในทางตรงกันข้ามทิพยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดทอนความเดือดร้อนของประชาชนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย” ดร.สมพร กล่าว

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์โควิดของทิพยประกันภัยนับจากปี 2563-2564 มีอยู่ประมาณ 5 ล้านกรมธรรม์ มีเบี้ยประกันภัยรับอยู่ 2,500 กว่าล้านบาท มีลูกค้าใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโควิดประมาณ 50,000 ราย คิดเป็นค่าสินไหมประมาณ 2,000 ล้านบาท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของเอเชียประกันภัยที่ยังมีผลความคุ้มครองอยู่มีอยู่ประมาณ 770,000 กรมธรรม์ ถ้าทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ทิพยประกันภัยก็ยืนยันว่า ทิพยประกันภัยรองรับได้เนื่องจากความคุ้มครองจะดูแลเฉพาะการเสียชีวิตจากอาการโคม่า ซึ่งคำว่า ”โคม่า” ในนิยามคงไม่ใช่หมายถึง ติดเชื้อแล้วไปอยู่ไอซียูแล้วได้รับความคุ้มครอง ซึ่งส่วนใหญ่ ”โคม่า” ในที่นี้จะเป็น “ภาวะก่อนการเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์” เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่รองรับประชาชนจุดนี้จึงไม่กระทบต่อบริษัทฯ

ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่ทิพยฯจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปอยู่ในขณะนี้มีอยู่ 2 แผน คือ แผน 1 ให้ความคุ้มครอง 300,000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาทต่อปี และแผน 2 ให้ความคุ้มครอง 500,000 บาท เบี้ยประกันภัย 480 บาทต่อปี  ซึ่งระหว่างนี้ ผู้ชำระบัญชีกำลังอยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยของเอเชียประกันภัยทราบจะมีการทำหนังสือยกเลิกกรมธรรม์ไปให้ผู้เอาประกันภัย จากนั้นจะเริ่มคำนวณวงเงินคุ้มครองที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเจ้าของกรมธรรม์สามารถนำวงเงินที่เหลือนี้มาแลกเป็นกรมธรรม์หรือซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ กับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 13 บริษัทได้ หรือ ถ้าเป็นกรณี กรมธรรม์ประกันภัยโควิดจะนำมาแลกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิดของทิพยประกันภัยก็สามารถทำได้ โดยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่แต่ไม่เกิน 500 บาท 

สำหรับกรมธรรม์ที่ย้ายมาทำกับเราคงจะออกเป็น Digital Policy ทั้งหมดเลย แล้วส่งกลับไปยังมือถือ หรือ Email Address ของผู้เอาประกันเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นหลักฐานคุ้มครองเวลาซื้อประกันหรือเรียกร้องค่าสินไหม

ดร.สมพร กล่าวด้วยว่า การโอนย้ายกรมธรรม์จากเอเชียประกันภัยมาเป็นกรมธรรม์โควิดของทิพยประกันภัยจะมีให้เปลี่ยนเฉพาะเจ้าของกรมธรรม์แสดงเจตนาต้องการเปลี่ยนเท่านั้น จะไม่มีการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในทุกกรมธรรม์ที่โอนย้ายมาเพราะทิพยประกันภัยเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการความคุ้มครอง โคม่า จากการติดเชื้อโควิด-19.     

“ทิพยประกันภัยถือว่าโชคดีที่เราเป็นบริษัทประกันเพียงไม่กี่บริษัท ที่มีบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ (รีอินชัวเรอร์ตปท.) ที่มารับประกันภัยต่อประกันโควิดของเรา ซึ่งรับประกันต่องานประกันโควิดของทิพยประกันภัยไว้ถึงสัดส่วน 50% ของพอร์ต ซึ่งค่อนข้างจะมากทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะรีอินชัวเรอร์มองเห็นว่า เราค่อนข้างระมัดระวัง และทิพยประกันภัย มีการคำนวณความเสี่ยงในการรับประกัน ดังนั้นรีอินชัวเรอร์ต่างประเทศจึงมีความมั่นใจพร้อมจะสนับสนุนทิพยประกันภัย”

ทั้งนี้ดร.สมพร ยังกล่าวถึงเงินกองทุน (คาร์เรโช) ณ ปัจจุบันของทิพยประกันภัย อยู่ที่ 263% ว่า ทิพยฯยังคงมีสถานะอย่างนี้ไปได้จนถึงสิ้นปี และหากสถานการณ์โควิดเกิดรอบ 4 ขึ้นมา มองว่าจะไม่กระทบ เพราะเชื่อว่า คงจะมีความรุนแรงไม่มาก เเนื่องจากรัฐบาลมีประสบการณ์รับมือการระบาดที่ผ่านมาแล้ว​ รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ต่างได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก และเข็มสองไปแล้วจำนวนมาก บางรายเริ่มฉีดเข็มสามกันแล้ว ประกอบกับทิพยประกันภัยเองก็ไม่มีการขายประกันภัยแบบเจอจ่ายจบในพอร์ตถ้าอนาคตเกิดติดเชื้ออีกระลอกใหม่ ก็ยังอยู่ภาวะรองรับได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน