ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย จัดโครงการ พลังบุญทิพย ร่วมสร้างถวายในหลวง ครั้งที่ 109 จัดกิจกรรม CSR พัฒนาศาสนสถาน

เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดป่ารวกใต้ จ.เชียงราย

โดยนำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างหลังคาระเบียงแก้ว ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกวัด ให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น

อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความเสียสละที่มาร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ ของชุมชมอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน