ทิพยประกันชีวิต ร่วมกิจกรรม “ออมสิน คืนสุข สู่ชุมชน”จ.เชียงราย


บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกิจกรรม “ออมสิน คืนสุข สู่ชุมชน” จ.เชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมการเผยแพร่ ทำนุบำรุง และสืบทอดพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และวัดเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน