ทิพยประกันชีวิต ร่วมกิจกรรม “ออมสิน คืนสุข สู่ชุมชน”จ.เชียงราย


บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกิจกรรม “ออมสิน คืนสุข สู่ชุมชน” จ.เชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมการเผยแพร่ ทำนุบำรุง และสืบทอดพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และวัดเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com