ทิพยประกันภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุ มอบสติ๊กเกอร์สิริมงคล
“หลวงปู่ทวด เตือนใจไม่ประมาท” แคล้วคลาดปลอดภัย ให้การเคหะแห่งชาติ

เพิ่มเพื่อน

        คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารทิพยประกันภัย มอบสติ๊กเกอร์สิริมงคล “หลวงปู่ทวด เตือนใจไม่ประมาท” แคล้วคลาดปลอดภัย ให้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นำไปมอบให้กับผู้บริหารและพนักงานการเคหะแห่งชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตามโครงการ “ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม”

      โดยสติ๊กเกอร์สูญญากาศสิริมงคล “หลวงปู่ทวด เตือนใจไม่ประมาท” แคล้วคลาดปลอดภัย ทิพยประกันภัยได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบความเป็นสิริมงคลและให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ที่นำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงเกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ประสบอุบัติเหตุเองและคนรอบข้างอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน