TIP รับรางวัล เกียรติยศ Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ปี 2562

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ปี 2562 สาขาบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นด้านธุรกิจประกันภัย

จากการที่ทิพยประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทย ที่ประกาศชัดเจนในการพัฒนาเป็นผู้นำด้าน Digital Insurer จาก นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน