ศิษย์เก่าดีเด่นรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปี 62

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย รับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ด้านธุรกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่การทำงาน อีกทั้งมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องจากสังคม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน