ทิพยประกันชีวิต ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ถวายกุฏิ และเทียนพรรษา มหาสารคาม   

 

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่, นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ ร่วมถวายกุฏิ ให้แก่วัดป่าสถิตธรรม  และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ให้แก่วัด จำนวน  9 วัดในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พระธาตุนาดูน พระธาตุพนม และพระธาตุจอมศรีสัมมาสัมพุทธเจดีย์   ณ จังหวัดมหาสารคาม                         

เพื่อสืบสานหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยการถวายกุฏิ ให้แก่พระอาจารย์ภิญโญ วัดป่าสถิตธรรม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นกุฏิสร้างขึ้นใหม่แทนกุฏิเดิมที่ถูกแม่น้ำชีเซาะพัง  พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่วัดจำนวน 9 วัด ในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา, วัดป่าประชาบำรุง, วัดเจริญผล, วัดท่าเรียบบ้านบางบัว, วัดใหม่ขุนเขวา, วัดป่าธรรมอุทยาน, วัดป่าวังเลิง, วัดป่าบุญญาภิบาล, วัดศรีเวียงชัย  และถวายแก่พระธาตุอีก 3 แห่ง ได้แก่พระธาตุนาดูน พระธาตุพนม และพระธาตุจอมศรีสัมมาสัมพุทธเจดีย์ โดยมีพระครูวินัยวรญาน (ธ) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และ เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา เป็นประธานสงฆ์ ณ วิหารขันติวิริยาคุณานุสรณ์ จ. มหาสารคาม

นายนพพร กล่าว  นอกจากหลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาที่ผมนำมาประพฤติปฏิบัติในการบริหารงานแล้ว  การบำรุงพระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนามั่นคง เจริญงอกงาม ก็เป็นหน้าที่สำคัญของทิพยประกันชีวิต  อย่างการที่ได้มาถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนให้แก่วัดทั้ง 9 วัดในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยพระธาตุนาดูน พระธาตุพนม และพระธาตุจอมศรีสัมมาสัมพุทธเจดีย์ ซึ่งเป็นศาสน-สถานศักดิ์สิทธิ์ประจำภาคอีสานนั้น  ก็เพื่อสืบสานหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี  ในการนี้บริษัทก็ยังได้มีโอกาสมาถวายกุฏิให้แก่พระอาจารย์ภิญโญ วัดป่าสถิตธรรม คือก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาร้องขอความช่วยเหลือว่ากุฏิหลังเก่าของพระอาจารย์ถูกน้ำเซาะพังไป อย่างที่ทราบกันดีของคนในพื้นที่ อ.กันทรวิชัย      ว่าบริเวณนี้อยู่ใกล้แม่น้ำชี ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี ซึ่งหลังจากที่ดำเนินการสร้างจนแล้วเสร็จก็ได้มีโอกาสมาถวายในครั้งนี้

“ซึ่งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายช่วยเหลือสังคมของบริษัทฯ เพราะวัดถือว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับการบำเพ็ญกุศล การฝึกอบรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พระภิกษุสามเณรนอกจากมีหน้าที่ในการศึกษา– ปฏิบัติธรรม ก็ยังเป็นผู้เผยแพร่พระธรรมคำสอนเพื่อให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม ดังนั้นชาวพุทธที่ดีจึงควรช่วยอุปถัมภ์  บำรุงและส่งเสริมพระภิกษุสามเณร  เพื่อให้มีกำลังในการปฏิบัติศาสนกิจ  สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป”

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน