ทิพยประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 9 จัดทอดกฐินสามัคคี วัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 9 จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่ วัดถ้ำเชตวัน เพื่อดำเนินการก่อสร้าง เสนาสนะ ถาวรวัตถุ และพัฒนาในด้านต่างๆ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ วัดถ้ำเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน