ทิพยประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดทอดกฐินสามัคคี วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่ วัดสันปูเลยสะลีเวียงแก้ว เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเป็นที่ศึกษาในการเรียนปริยัติธรรมของพระภิกษุ-สามเณร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน