ส.ประกันชีวิตฯต้อนรับคณะนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 8

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ.และคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมี นางนุสรา
(อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทยให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายของภาคธุรกิจประกันชีวิต” ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน