ส.ประกันชีวิตฯแนะ 3 ข้อควรรู้ก่อนยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต

 

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวถึงกรณีผู้บริโภคต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิมที่ถืออยู่แล้วมาซื้อประกันชีวิตฉบับใหม่สามารถทำได้หรือไม่และมีประโยชน์หรือไม่ว่า  ทาง “ผู้เอาประกันภัย” ควรต้องตระหนักให้ดี ดังนี้

1.จำนวนเงินที่จะขอคืน อาจได้คืนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมด เนื่องจากว่าการทำประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตนั้นได้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดเสียชีวิตหรือเจ็บป่วย ซึ่งบริษัทจะต้องนำความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายเหล่านั้นมาหัก  แล้วค่อยนำเงินส่วนที่เหลือคืน “ผู้เอาประกันภัย” ซึ่งเงินที่เหลือเราเรียกว่า “มูลค่าเงินสด”

2. ผู้เอาประกันจะไม่ได้ชำระเบี้ยประกันชีวิตในอัตราเดิมที่เคยชำระมา  เพราะเมื่อเวลาผ่านไปมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วเช่น  กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับแรกทำไว้ที่อายุ 35 ปี อาจชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ 15,000 บาทต่อปี  เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี ผู้เอาประกันมีอายุได้  40 ปี  ภายใต้เงื่อนไขจำนวนเงินเอาประกันของผู้เอาประกัน จะต้องชำระอาจจะไม่ใช่ 15,000 บาท แล้ว อาจจะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 18,000 บาท  ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เพิ่มสูงขึ้นมาด้วย

3. “ผู้เอาประกัน” จะต้อง “แถลงข้อเท็จจริง” กรณี มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ บริษัทใหม่อาจจะไม่รับพิจารณาหรือไม่ให้กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ผ่าน  เพราะฉะนั้นจะทำให้ผู้เอาประกันเสียสิทธิในส่วนนี้ไป

ดังนั้น ตราบใดที่ผู้เอาประกันได้รับการชักชวนจากตัวแทน ผู้ไม่หวังดี  เพื่อให้ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิมแล้วไปซื้อประกันชีวิตฉบับใหม่ ผู้เอาประกันจะต้องตระหนักให้ดีว่า ผู้เอาประกัน จะเสียสิทธิ อะไรบ้างตามที่กล่าวมาแล้ว

หากท่านไม่แน่ใจให้ติดต่อได้ที่บริษัทประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันถือกรมธรรม์อยู่หรือสอบถามได้ที่ สมาคมประกันชีวิตไทย โทร : 0-2679-8080 หรือ เว็บไซต์ : www.tlaa.org

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน