สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมประชุม 45Th AEAN Insurance Council Meeting

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ เหรัญญิก และ นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคม เข้าร่วมประชุม ASEAN Insurance Council Meeting ครั้งที่ 45 ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไปในอนาคต ซึ่งการประชุม ASEAN Insurance Council  Meeting นี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงแรม Horizon Lake View Resort กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน